วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ยางใหม่ ล้อแมกซ์


เชิญท่านมาเลือกชมสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันที่ร้าน   แมกซ์้์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน และขอขอบคุณ
ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ   และให้การสนับสนุนที่ดีกับ พัดแมกซ์ ตลอดมา


                                    


   - ยาง 195/50/15 ราคาเส้นละ 2,600x3=7,800 บาท
   - ยาง 195/55/15 ราคาเส้นละ 2,600x3=7,800 บาท
   - ยาง 205/45/16 ราคาเส้นละ 3,500x3=10,500 บาท
   - ยาง 205/50/16 ราคาเส้นละ 3,500x3=10,500 บาท
   - ยาง 205/55/16 ราคาเส้นละ 3,500x3=10,500 บาท
   - ยาง 205/45/17 ราคาเส้นละ 3,500x3=10,500 บาท
   - ยาง 215/45/17 ราคาเส้นละ 3,500x3=10,500 บาท
   - ยาง 205/45/17 ราคาเส้นละ 4,600x3=13,800 บาท
   - ยาง 215/45/17 ราคาเส้นละ 4,700x3=14,100 บาท
   - ยาง 215/50/17 ราคาเส้นละ 4,300x3=12,900 บาท
   - ยาง 215/55/17 ราคาเส้นละ 4,300x3=12,900 บาท
   - ยาง 225/50/17 ราคาเส้นละ 4,700x3=14,100 บาท
   - ยาง 225/55/17 ราคาเส้นละ 4,700x3=14,100 บาท
   - ยาง 225/45/18 ราคาเส้นละ 6,000x3=18,000 บาท
   ATREZZO
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/50/15 ชุดละ 16,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/55/15 ชุดละ 16,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/16 ชุดละ 21,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/50/16 ชุดละ 21,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 24,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 24,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/50/17 ชุดละ 25,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/55/17 ชุดละ 25,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/55/17 ชุดละ 26,500 บาท


  ACCELERA  
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/50/15 ชุดละ 16,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/55/15 ชุดละ 16,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/16 ชุดละ 21,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/50/16 ชุดละ 21,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 24,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 24,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/50/17 ชุดละ 25,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/55/17 ชุดละ 25,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/55/17 ชุดละ 26,500 บาท
  DEESTONE (THAILAND)
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/50/15 ชุดละ 16,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/55/15 ชุดละ 16,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/16 ชุดละ 22,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 26,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/50/17 ชุดละ 26,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/55/17 ชุดละ 27,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/55/17 ชุดละ 27,900 บาท

   KUMHO (KOREA)
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/50/15 ชุดละ 18,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/55/15 ชุดละ 18,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/16 ชุดละ 22,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/50/16 ชุดละ 22,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/55/16 ชุดละ 22,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/40/17 ชุดละ 26,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 26,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/40/17 ชุดละ 27,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/45/17 ชุดละ 27,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/50/17 ชุดละ 27,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/50/17 ชุดละ 27,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/50/17 ชุดละ 28,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/35/18 ชุดละ 37,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/40/18 ชุดละ 37,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/45/18 ชุดละ 37,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 235/40/18 ชุดละ 38,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 245/40/18 ชุดละ 39,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 245/45/18 ชุดละ 39,500 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 235/50/18 ชุดละ 37,000 บาท
  DUNLOP LM703
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/50/15 ชุดละ 21,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 195/55/15 ชุดละ 21,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/16 ชุดละ 26,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/50/16 ชุดละ 26,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/45/17 ชุดละ 28,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 205/40/17 ชุดละ 28,900 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/45/17 ชุดละ 29,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/50/17 ชุดละ 31,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 215/55/17 ชุดละ 31,000 บาท
   - ล้อแม็กซ์ + ยาง 225/55/17 ชุดละ 31,000 บาท

AF2 15''+195-50-15=16,500
AF3 15''+195-50-15=16,500
AF4 15''+195-50-15=16,500
AF5 15''+195-50-15 = 16,500
CE28 15''+195-50-15=16,500
EVO 15''+195-50-15=16,500
P1 15''+195-50-15=16,500
RP1 15''+195-50-15=16,500
RPF1 15''+195-50-15 = 16,500
RPF1 15''+195-50-15 = 16,500
RF1 15''+195-50-15=16,500
RR1 15''+195-50-15=16,500
RS15''+195-50-15=16,500
SA70 15''+195-50-15=16,500
SSR 15''+195-50-15 =16,500
SSR 15''+195-50-15 =16,500
TE37 15''+195-50-15=16,500
TE37 15''+195-50-15=16,500
X15 15''+195-50-15=16,500
AF1 15''+195-50-15=16,500
AZURA 15''+195-50-15=16,500
D005
BUSHIDO 15''+195-50-15=16,500
CE28 15''+195-50-15=16,500
AZURA 16''+205-45-16=21,000
SPEC D
BUSHIDO
CE28 16''+205-45-16=21,000
CE28 16''+205-45-16=21,000
D005
D005
PD01 16''+205-45-16=22,000
PD01 16''+205-45-16=22,000
D02
MI 20525
RE30 16''+205-45-16=21,000
RE30 16''+205-45-16=21,000
RG2 15''+195-50-15=16,500
RG2 15''+195-50-15=16,500
RS 16''+205-45-16=21,000
RS 16''+205-45-16=21,000
RS 16''+205-45-16=21,000
TE37 16''+205-45-16=21,000
SC 7 16''+205-45-16=22,000
SC 9 16''+205-45-16=21,000
SC01 16''+205-45-16=21,000
SC08 16''+205-45-16=22,000
SC 7 16''+205-45-16=22,000
346 17'' + ยาง=23,000
346 17'' + ยาง=23,000
FACE12 17'' + ยาง=24,000
FACE12 17'' + ยาง=24,000
FACE13 17'' + ยาง=28,000
L2 17'' + ยาง=28,000
LOBOM 17'' + ยาง=19,000
LOWLENSER 17'' + ยาง=24,000
NISMO 17'' + ยาง =23,900
RG2 17'' + ยาง=24,000
RZ 17'' + ยาง=24,000
RG2 17'' + ยาง=24,000
RGD 17'' + ยาง=24,000
RGD 17'' + ยาง =24,000
RGD 17'' + ยาง=24,000
RS 17'' + ยาง=24,000
RS 17'' + ยาง =23,000
V11 17'' + ยาง=23,900
RS 17'' + ยาง=24,000
RS 17'' + ยาง=24,000
RT7 17'' + ยาง=25,900
RTV 17'' + ยาง=25,900
RG2 17'' + ยาง=23,900
SC01 16'' + ยาง =21,900
V19 17'' + ยาง =23,900
V05 17''X7.5 + ยาง = 23,900
V11 17'' + ยาง=23,900
S 17'' + ยาง =23,900
X5 17'' + ยาง=19,000
V12 17'' + ยาง=23,900
TOP8 17'' + ยาง =23,900
VR7 17'' + ยาง=25,000
X5 17'' + ยาง=19,000
V11 17X8.0 + ยาง= 23,900
ADVAN RS18'' หน้า 8 หลัง 9 +235-40-18=36,000
INTI4 18'' หน้า 9 หลัง 9 + 235-40-18=38,000
LENSO V11 18'' หน้า 9 หลัง 9 + 235-40-18=38,000
MER Z 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=40,000
NISMO 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RAY 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=40,000
RE30 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=40,000
RG2 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=40,000
RG2 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RG2 ROTA 18'' หน้า 8.5 หลัง 10 + 235-40-18=39,000
RGD 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RGD 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RGD 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RGD 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RS 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
RT7 18'' หน้า 9 หลัง 9 + 235-40-18=38,000
RTV 18'' หน้า 9 หลัง 9 + 235-40-18=38,000
RZ1 18'' หน้า 8.5หลัง 10 + 235-40-18=40,000
SABI 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=38,000
TE37 18'' หน้า 8 หลัง 9 + 235-40-18=36,000
TE37 ROTA 18'' หน้า 8.5 หลัง 10 + 235-40-18=39,000
TOP7 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=36,000
TOP8 18'' หน้า 8 หลัง 8 + 235-40-18=36,000
X1 18'' + ยาง=39,000
L1 18'' + ยาง=36,000
L3 18'' + ยาง=36,000
RG30 18'' + ยาง=36,000
RGD 18'' + ยาง=39,000
TOP7 20'' หน้า 9 หลัง 9 + 265-50-20=46,000
DC20 20''+265-50-20=52,000
DC22 20''+265-50-20=52,000
326 20'' + 265-50-20=46,000